Vizyon-Misyon

Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü ülkemiz  okullarına matematik ve fen grubu derslerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Bölümümüz Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. ve İlköğretim Matemetik Öğretmenliği Eğitimi A.B.D. olmak üzere 2 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.
Bölümümüzde Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.'da 13 öğretim üyesi ( 4 Prof.,7 Doç., 2 Dr. Öğr. Üyesi.) ,  5 araştırma görevlisi (Dr.), 3 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi; İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitimi A.B.D.'da 5 öğretim üyesi (3 Doç., 2 Dr. Öğr. Gör. ) olmak üzere  28 akademik personel ve 1 idari personel görev yapmaktadır.
Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.

Misyonumuz
Bölümün hedefi Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, alan ve meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş, çağın teknolojilerini kullanma becerisine sahip üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için donanımlı bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz
Vizyonumuz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü’nde okumanın ve çalısmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, bilgiyi üreten ve aynı zamanda edindikleri bilgiyi yayan üstün nitelikli bireyler yetiştirerek, son zamanlarda giderek artmakta olan yüksek nitelikli öğretmen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mezunların bilgili ve yetkili eğitici ve öğreticiler olmaları, ayrıca meslek yaşamları boyunca değişebilecek koşullara ve yeni gelişmelere uyum sağlayabilecek, aynı zamanda da bu gelişmelere öncülük yapabilecek şekilde yetişmeleri beklenmektedir.
 
>